Ako správne likvidovať elektronickú hračku

Ako priaznivci ohľaduplného správania voči životnému prostrediu sa našim zákazníkom snažíme ponúknuť jednoduché a bezplatné možnosti, ako odovzdať vyslúžilé elektronické hračky a batérie.

Spotrebiteľ zohráva v systéme likvidácie elektrospotrebičov a batérií úplne kľúčovú úlohu. Je len na ňom, ako sa postará o likvidáciu svojich starých spotrebičov a batérií. Staré a nepotrebné spotrebiče a batérie by sa nemali vyhadzovať do netriedeného komunálneho odpadu. Existujú zberné miesta, tzv. miesta spätného odberu, kde sa odovzdávajú na opätovné použitie alebo recykláciu.

Symbol preškrtnuté popolnice pomáha identifikovať, ktoré výrobky a batérie nepatria do komunálneho odpadu.

 

Ako sa teda zbaviť starých hračiek, spotrebičov a batérií?

  • Predajne spotrebičov sú povinné odoberať batérie a malé elektrické spotrebiče do veľkosti 25 cm.
  • Supermarkety a obchody predávajúce batérie musia mať v predajni nádobu na nefunkčné batérie. Nádoby na batérie však často nájdete aj v úradoch a školách.
  • Červeno-biele stacionárne kontajnery na drobné elektro, napr. batérie, elektronické hračky, kuchynské spotrebiče.
  • Zberné dvory - kde môžete odovzdať väčšie spotrebiče, ktoré sa nezmestia do kontajnera.

 

Prečo má recyklácia zmysel?

Elektrické zariadenia, batérie a akumulátory obsahujú recyklovateľné kovy, ako sú zinok, železo, mangán, nikel, kadmium a olovo. Niektoré z týchto látok sú veľmi škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, najmä ortuť, kadmium a olovo. Batérie sú zvyčajne označené symbolom chemického prvku, ktorý obsahujú (Pb, Cd, Hg).

Odberom použitých batérií a elektrozariadení na recykláciu šetríme primárne suroviny a zároveň chránime životné prostredie pred nesprávnou likvidáciou.

Je dôležité, aby sa nepoužité batérie, ktoré sú uložené napríklad v kancelárskych zásuvkách alebo inde v domácnosti, čo najskôr odviezli na recykláciu. Je to dôležité najmä v prípade batérií obsahujúcich lítium, ktoré môžu spôsobiť požiar. Z tohto dôvodu je potrebné dbať na bezpečnosť.

Príďte nám pomôcť urobiť svet lepším a vyberte si svoje zberné miesto!