Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Sme spoločnosť Pertina Group a.s., so sídlom Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikačné číslo: 18043160, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 27940. 

Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke www.lexibook.sk

Niektoré osobné údaje spracovávame na účely predaja tovaru a prevádzky našej webovej stránky.  

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") 

 

I. Spracovanie osobných údajov

a) Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu  

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré ste vyplnili. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.   

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu - doručili Vám náš tovar. Prostredníctvom kontaktných údajov s Vami budeme komunikovať aj v súvislosti so stavom Vašej objednávky, prípadne v súvislosti s reklamáciami alebo Vašimi otázkami. 

Osobné údaje budeme spracovávať aj na plnenie našich zákonných povinností (najmä na účtovné a daňové účely alebo na riešenie reklamácií a podobne).  

Na akom právnom základe spracovávame osobné údaje?

Spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej zákonnej povinnosti.  

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas trvania výkonu našej služby a následne po dobu 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.  

 

b) Newslettre (obchodné oznámenia) 

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme Vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek. 

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali. 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

10 rokov od Vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@lexibook.sk

 

II. Kto sa k dátam dostane?

K Vašim dátam v rozsahu primeranom a potrebnom pre daný výkon sa môžu dostať spoločnosti a iné osoby, ktoré pre nás pracujú, aby nám pomohli s chodom nášho e-shopu a potrebujú s Vašimi dátami pracovať. Sú to najmä: 

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy UpGates spoločnosť EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98661; 
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru, najmä spoločnosť Mail Step a. s., IČO: 61859109; 
  • spoločnosti podieľajúce sa na zabezpečovaní platieb, najmä spoločnosti Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Poľská republika, NIP: 779-23-08-495, WISE EUROPE S.A, IČO 900507, Rue du Trône 100, 3. poschodie, 1050 Brusel, Belgicko.

 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom: 

  • prepravcom podľa Vašej voľby, pokiaľ Vám doručujú zásielku, najmä spoločnostiam Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48136999, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36624942

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie. 

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov. 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@lexibook.sk

 

IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, sú to omrvinky, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. 

Vďaka nim sa snažíme čo najlepšie prispôsobiť Vašim potrebám – odlíšiť od iných užívateľov, zobrazovať reklamy, ktoré sú pre Vás zaujímavé a majú význam, pomôcť s prihlasovaním do Vášho profilu, aby ste nemuseli dookola zadávať prihlasovacie údaje. 

Cookies používame trvalé alebo dočasné. Trvalé sa vo Vašom prehliadači uložia až do chvíle ich vypršania, pokiaľ ich dovtedy neodstránite sami. Oproti tomu dočasné exspirujú vo chvíli, keď internetový prehliadač zatvoríte. 

Ďalej používame cookies tretích strán. To sú také, ktoré sú nastavené na inú ako našu webovú stránku. Ide najmä o cookies za účelom vykonávania cieleného marketingu, keď napríklad na webových stránkach sociálnych sietí kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“, toto tlačidlo môže stiahnuť cookies, ktoré prevádzkovateľ týchto sociálnych sietí môže načítať a ďalej použiť, najmä pre čo najpresnejšiu reklamu priamo Vám šitú na mieru. 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom. 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies: 

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať. 
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom. 
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú Vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom. 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach. 

Používané súbory cookies: 

Zhromaždené cookies súbory môžu byť spracované ďalšími spracovateľmi, najmä: 

  • Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 
  • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02X525, Ireland
  • Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých. 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch: 

 

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov 

Nariadenie GDPR Vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku. 

Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd. 

Tieto podmienky sú účinné od 1.6.2023